pastelka deti

Mateřská škola Pastelka

Hledáte si správnou školičku pro svého klučinu či holčičku? Pokud máte dítě, které má více než 2 roky, určitě se zrovna rozhlížíte po té pravé a správné mateřské škole. Zápisy probíhají na jaře a proto nám dovolte, abychom Vás přesvědčili, že my jsme ta vyvolená školička. Nabízíme dětem pohodovou atmosféru, zábavu, moderní hračky, moderní technologie, pěknou zahradu, prostorné třídy. Přijďte se k nám podívat. Můžete se kouknout, popřípadě si všechno sami osahat…

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji.

Aktuálně ze školky

Vyhlašujeme termín zápisu do MŠ

Vážení rodiče,

ředitelství mateřské školy Hustopeče, Školní 25 vyhlašuje dne 3. května 2017 od 8.30 hod. zápis pro nové děti.  V uvedený den si můžete prohlédnout prostory mateřské školy, pohrát si s kamarády a zhlédnout práci s dětmi. Při této příležitosti si zájemci o řádný zápis do MŠ mohou vyzvednout přihlášku k docházce od školního roku 2017/18 , nebo si ji stáhnout na těchto stránkách v záložce Dokumenty- ke stažení. Vyplněnou přihlášku můžete i před zápisem předat do MŠ, nebo přeposlat ředitelce MŠ poštou či e-mailem.

zobrazit více

Zápis do mateřské školy- obvody

V letošním školním roce bude zápis probíhat později. Datum určí ředitelky obou MŠ na základě domluvy v souladu se Zákonem o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ten udává: "Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým."

zobrazit více

Přehled akcí na měsíce březen a duben

V následujících měsících nás čeká několik akcí s dětmi, ale i omezení provozu MŠ. Podrobné informace najdete v přiložené tabulce.

zobrazit více

Adaptační dny v MŠ

Blíží se doba zápisů dětí do mateřských škol. Zápisy často bývají pro Vaše děti prvním kontaktem s kolektivem, režimem dne, cizím člověkem. Abychom pomohli rodičům i dětem zvládnout tento psychicky náročný přechod jakým je vstup do MŠ, nabízíme pro nově příchozí děti Adaptační dny.

zobrazit více

Vánoční přání

Dovolte mi, připojit se a popřát Vám jako našim partenrům pěkné vánoční svátky a úspěšný rok 2017.

zobrazit více

Provoz o vánočních prázdninách

Zasílám Vám další - nyní "vánoční" časopis Pastelníček. Dozvíte se v něm, jak hodnotíme uplynulý půlrok, základní informace o vánočním provozu i náhled na to, co nás čeká na začátku dalšího pololetí.

zobrazit více

Jak to u nás vypadá?

Mateřská škola slavila v roce 2015 výročí 30 let od svého otevření.
Děkujeme všem rodičům, kteří si nás vybrali, a stali se tak našimi partnery.

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.