pastelka deti

Mateřská škola Pastelka

Hledáte si správnou školičku pro svého klučinu či holčičku? Pokud máte dítě, které má více než 2 roky, určitě se zrovna rozhlížíte po té pravé a správné mateřské škole. Zápisy probíhají na jaře a proto nám dovolte, abychom Vás přesvědčili, že my jsme ta vyvolená školička. Nabízíme dětem pohodovou atmosféru, zábavu, moderní hračky, moderní technologie, pěknou zahradu, prostorné třídy. Přijďte se k nám podívat. Můžete se kouknout, popřípadě si všechno sami osahat…

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji.

Aktuálně ze školky

Výsledky přijímacího řízení

Přijímací řízení bylo ukončeno. Děkuji rodičům za spolehlivost ve věci dokládání řádného očkování, a za trpělivost.

Bohužel nemohu potěšit všechny, zvláště ne rodiče děti netříletých. Mateřské školy nemají prozatím povinnost přijímat děti netříleté, tudíž s těmito

dětmi pouze doplňujeme volná místa.

Pokud se během roku uvolní místo v MŠ, může se stát, že se Vám ozveme a místo nabídneme. Není to však častý případ.

Vyhodnocení přijímacího řízení:                
  V letošním školním roce měla MŠ 26 volných míst po odcházejících předškolácích. Další 2 volná místa se uvolnila    
po dětech přespolních, kteří odcházejí do svých obcí. Celkem tedy školy nabídla 28 volných míst.          
  Přijatých přihlášek bylo 41, tudíž ředitelka přistoupila k vyhodncení přihlášek dle kritérií. Hlavním bodem podle školského zákona  
bylo umístit děti s povinným předškolním vzděláváním ze spádového obvodu, dále děti s povinným předškolním vzděláváním mimo obvod.     
Druhým bodem dle Školského zákona bylo umístit děti čtyřleté z obvodu a mimo obvod s trvalým bydlištěm v Hustopečích.    
V dalších bodech byli zvýhodněny děti, které dosáhnou tří let, a nakonec sourozenci již chodících dětí. Zbývající volná místa jsou vždy obsazována 
podle data narození- od nejstarších. Letos se jednalo o děti narozené v roce 2015.            
Nyní je MŠ plně obsazena. Pokud se během školního roku uvolní místa, osloví ředitelka dalšího v pořadí dle věku.      
          Mgr. Blanka Nešporová          
Seznam čísel jednacích dětí přijatých:
př 22/2017
př 19/2017
př 38/2017
př 36/2017
př 13/2017
př 11/2017
př 28/2017
př 4/2017
př 39/2017
př 30/2017
př 26/2017
př 3/2017
př 33/2017
př 5/2017
př 34/2017
př 6/2017
př 27/2017
př 41/2017
př 37/2017
př 8/2017
př 18/2017
př 17/2017
př 32/2017
př 15/2017
př 35/2017
př 9/2017
př 31/2017
př 29/2017
                   

zobrazit více

Akce do konce školního roku

Mílovými kroky se blíží konec roku. Pro děti i rodiče jsme připravili spoustu akcí, které ještě před prázdninami chceme stihnout.  Mrzí nás, že se momentálně rozmáhají neštovičky, které neumožní malým dětem si tyto akce prožít. Ale to je život. Nicméně posílám přehled akcí za zelenou třídu, v červené třídě jsou akce obdobné. Na třídních e-mailech potom sledujte, jak si program upravili v malých třídách.

zobrazit více

Vyhlašujeme termín zápisu do MŠ

Vážení rodiče,

ředitelství mateřské školy Hustopeče, Školní 25 vyhlašuje dne 3. května 2017 od 8.30 hod. zápis pro nové děti.  V uvedený den si můžete prohlédnout prostory mateřské školy, pohrát si s kamarády a zhlédnout práci s dětmi. Při této příležitosti si zájemci o řádný zápis do MŠ mohou vyzvednout přihlášku k docházce od školního roku 2017/18 , nebo si ji stáhnout na těchto stránkách v záložce Dokumenty- ke stažení. Vyplněnou přihlášku můžete i před zápisem předat do MŠ, nebo přeposlat ředitelce MŠ poštou či e-mailem.

zobrazit více

Zápis do mateřské školy- obvody

V letošním školním roce bude zápis probíhat později. Datum určí ředitelky obou MŠ na základě domluvy v souladu se Zákonem o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ten udává: "Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým."

zobrazit více

Přehled akcí na měsíce březen a duben

V následujících měsících nás čeká několik akcí s dětmi, ale i omezení provozu MŠ. Podrobné informace najdete v přiložené tabulce.

zobrazit více

Adaptační dny v MŠ

Blíží se doba zápisů dětí do mateřských škol. Zápisy často bývají pro Vaše děti prvním kontaktem s kolektivem, režimem dne, cizím člověkem. Abychom pomohli rodičům i dětem zvládnout tento psychicky náročný přechod jakým je vstup do MŠ, nabízíme pro nově příchozí děti Adaptační dny.

zobrazit více

Jak to u nás vypadá?

Mateřská škola slavila v roce 2015 výročí 30 let od svého otevření.
Děkujeme všem rodičům, kteří si nás vybrali, a stali se tak našimi partnery.

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.