Adaptační program 2023

Vážení rodiče,

v letošním roce nabízíme adaptační program v následujících dnech: čtvrtek 20.4., 27.4., 11.5. a 18.5.2023 a to v přízemí v modré a žluté třídě.

Zájemce o docházku do naší MŠ čekáme v v těchto dnech od 8.00 hodin do 10.00 hodin, pokud bude pěkné počasí, můžete jít i k nám na zahradu. Maminky mohou dětem vzít svačinku a pití.

Při účasti respektujte, prosím pokyny učitelky. Více najdete na odkazu https://www.pastelkahustopece.cz/index.php/vzdelavani-zakladni-informace/58-adaptacni-program-pro-nove-deti.

Blanka Nešporová, ředitelka

 

 

Oprační program Jan Amos Komenskýbanner eu

Šablony IV. v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000592

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2022-31.8.2025.

Plná částka schválená pro naši školu 617 162,- Kč a to zejména na:

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/5 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Finanční zabezpečení z tohoto projektu nám pomůže prohloubit si vědomosti při řešení problematiky individualizace, inkluze, modrních forem vzdělávání atd. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy